VietLotto VietLogo
Vẽ kết quả
Giai đoạn Loại Kết quả
2020-08-12 1D 7 4 2 3
2020-08-12 2D 9 6 9 3
2020-08-12 3D 6 5 6 6
2020-08-12 4D 4 5 0 9
2020-08-12 Miễn phí 9470 2260 7052 5699
2020-08-12 Miễn phí 8516 3426 9224 5760
VietLotto