VietLotto VietLogo
Vẽ kết quả
Giai đoạn Loại Kết quả
2018-11-18 1D 1 8 4 3
2018-11-18 2D 2 7 0 9
2018-11-18 3D 5 6 1 2
2018-11-18 4D 9 2 1 3
2018-11-18 Miễn phí 8105 3821 7623 1468
2018-11-18 Miễn phí 4376 6861 6873 5695
VietLotto